+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Co to jest transport intermodalny?

Przewóz towarów może odbywać się na wiele sposobów. Podczas tego procesu wykorzystywane są różne środki transportu i rodzaje jednostek załadunkowych, dzięki czemu koszty całego przedsięwzięcia, czas realizacji zlecenia, jak i emisja szkodliwych spalin mogą ulec zmniejszeniu lub skróceniu. Taki bilans jest korzystny zarówno dla zleceniodawcy, jak i zleceniobiorcy. Jedną z form przewozu, która umożliwia optymalizację dostarczania towarów, jest transport intermodalny. Co warto o nim wiedzieć i jakie są jego zalety?

Czym jest transport intermodalny?

Transport intermodalny to rodzaj przewozu ładunków, w którym wykorzystywany jest tylko jeden rodzaj jednostki ładunkowej przy co najmniej dwóch środkach transportu. Zazwyczaj transportowane produkty przewożone są w kontenerach lub nadwoziach wymiennych. W drodze od nadawcy do odbiorcy w transporcie intermodalnym nie dochodzi do przeładowywania zawartości jednostki, a jedynie przełożenia jej np. z samochodu czy transportu kolejowego na statek kontenerowy.

W realizacji transportu intermodalnego występuje jedna umowa o przewóz oraz jeden wykonawca, który odpowiada za przebieg realizacji dostawy. Konieczne jest również zjednostkowanie przewożonego ładunku. Dzięki transportowi intermodalnemu proces przewozu i dokumentacji ulega dużemu uproszczeniu. Kilka mniejszych ładunków i przesyłek można skonsolidować w jedną, dużą jednostkę załadunkową.

Jakie zalety ma transport intermodalny?

Transport intermodalny to korzystne rozwiązanie w przypadku potrzeby przewiezienia ciężkich towarów. Taka opcja umożliwia dostarczenie ładunku o wadze nawet 26 ton w jednym kontenerze bez potrzeby przepakowywania przy jednoczesnej zmianie środków transportu na trasie przewozu.

Niewątpliwą zaletą transportu modalnego jest również znacznie niższe ryzyko uszkodzenia towaru, ewentualnej kradzieży czy włamania. Na czas realizacji zlecenia jednostka ładunkowa pozostaje zamknięta. To też rozwiązanie, które sprzyja znacznie niższej emisji dwutlenku węgla.

Transport intermodalny a możliwe ograniczenia

Decydując się na transport intermodalny, trzeba liczyć się niekiedy z wydłużonym czasem tranzytu. Wynika to często z liczby rejsów oraz rozkładu kursów statków kontenerowych, z którymi współpracuje dany przewoźnik. Wpływ na to mają także połączenia kolejowe z poszczególnymi portami.

W transporcie intermodalnym nie ma też możliwości tak zaawansowanego monitorowania poszczególnych kontenerów podczas transportu, jak w przypadku pojedynczych paczek w transporcie drogowym. Najczęściej opcja śledzenia podczas realizacji przewozu zawęża się do zlokalizowania pobytu statku w danym porcie. Aby jednak uzyskać szczegółowe informacje, można skontaktować się bezpośrednio ze spedytorem lub armatorem i podać numer ładunku, lub kontenera.