Kolejowa

Troska o ochronę środowiska naturalnego

Spedycja kolejowa

W trosce o ochronę środowiska oraz działając na rzecz rozwoju infrastruktury drogowej nasza działalność obejmuje również organizację transportu kolejowego w kraju i na rynkach międzynarodowych.

Oferujemy przewozy ładunków kontenerowych, drobnicowych, masowych, ciężkich, ponadgabarytowych oraz ładunków cało-wagonowych w obrębie Polski, Europy oraz w relacji CHINY – POLSKA.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Facebook
LinkedIn
Youtube