+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Spedycja międzynarodowa » Morska » Usługa spedycji morskiej
Home » Spedycja międzynarodowa » Morska » Usługa spedycji morskiej

Usługa spedycji morskiej

Bezpieczne dostawy ładunków z portu do portu

Spedycja morska

Usługi spedycji morskiej

Usługi spedycji morskiej to szereg działań mających na celu bezpieczne przetransportowanie ładunków z portu do portu przy pomocy statków towarowych. Jest to niezwykle popularna metoda transportu, która z roku na rok zyskuje coraz większe uznanie.

Spedycja morska to świetna alternatywa dla innych rodzajów usług transportowych, które potrafią generować znacznie wyższe koszty. Mowa przede wszystkim o frachtach lotniczych, ale także spedycji drogowej. Transport morski kontenerów ma również nieograniczone możliwości ładunkowe. Statek handlowy może bowiem przewieźć ładunek FCL (Full Container Load), LCL (Less Container Load), a także towary ponadgabarytowe. Jest również w stanie dotrzeć niemalże do każdego portu na świecie, co czyni go ważnym ogniwem sektora TSL.

Jakie usługi obejmuje spedycja morska?

Spedycja morska i transport morski to pojęcia używane zamiennie, jednak jest między nimi pewna różnica. Usługi spedycji morskiej obejmują bowiem wszystkie działania mające na celu bezpieczne przetransportowanie towaru z punktu A do punktu B, czyli:

 • przyjmowanie zleceń
 • doradztwo w zakresie wyboru najlepszych rozwiązań transportowych
 • realizacja procesów związanych z załadunkiem i rozładunkiem kontenerów
 • sporządzenie niezbędnej dokumentacji potrzebnej przy odprawie celnej
 • ubezpieczenie transportowanych towarów
 • koordynację przeładunków na inne środki transportu.

Transport jest pojęciem znacznie węższym obejmującym tylko i wyłącznie czas, który statek spędza na otwartych wodach. Za wyżej wymienione etapy spedycji odpowiada spedytor, czyli osoba będąca pośrednikiem między zleceniodawcą a punktem odbioru ładunków. Stanowiska te obejmują zazwyczaj osoby wielozadaniowe, które znają przepisy międzynarodowe i potrafią działać pod presją czasu.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Jak wygląda proces spedycji morskiej?

Proces spedycyjny składa się z wielu etapów obejmujących różne elementy usługi. Jest to przede wszystkim bardzo żmudna praca spedytora oraz członków obsługi portowej. Schemat usługi spedycji morskiej krok po kroku przedstawia się następująco:

 1. Zlecenie usługi spedycyjnej podmiotowi zewnętrznemu – na tym etapie ustala się wszelkie warunki dotyczące transportu. Spedytor doradza najdogodniejszą formę przewozu towarów, informuje o możliwościach pojemnościowych kontenerów, opisuje towar, ustala terminy i ostatecznie podpisuje umowę z klientem. Wszystkie te czynności muszą spełniać normy międzynarodowe i uwzględniać przepisy krajów, na których terytorium będzie przebywał statek.
 2. Bukowanie ładunku – polega na kontakcie z armatorem i zarezerwowaniu miejsca na statku. W ramach potwierdzenia zawarcia umowy spedytor otrzymuje notę bookingową lub umowę czarterową. Na tym etapie określany jest również rodzaj kontenera i ładunku, biorąc pod uwagę czynniki takie jak: parametry ładunku, pogodę i nośność środka transportu.
 3. Zorganizowanie transportu kombinowanego – jest niezbędne, ponieważ w transporcie morskim nie ma możliwości dostarczenia ładunku w sposób door to door. Spedytor kontaktuje się z przewoźnikiem drogowym lub kolejowym i ustala szczegóły przeładunku towaru.
 4. Sporządzenie niezbędnej dokumentacji – mowa o instrukcjach dla towarów niebezpiecznych, licencjach wywozowych oraz dokumentach celnych. Po ich skompletowaniu spedytor przygotowuje instrukcję konosamentową zawierającą wszystkie niezbędne informacje o ładunku i przekazuje ją armatorowi.
 5. Załadunek kontenerów na statek – po odpowiednim zabezpieczeniu i oznakowaniu ładunku przy pomocy dźwigu trafia on na statek. Wszystkie ładunki w transporcie morskim są dodatkowo rewersowane.
 6. Przyjęcie ładunku na statek – ten etap wymaga sporządzenia odpowiednich dokumentów: konosamentu (Bill of Lading), czyli potwierdzenia przejęcia ładunku będącego jednocześnie dowodem na zawarcie umowy o przewóz oraz uprawnieniem do dysponowania ładunkiem i przewozowego listu morskiego (Sea Waybill) potwierdzającego wysyłkę towaru, który jest dokumentem imiennym i niezbywalnym.
 7. Rozładunek w porcie docelowym – po przybyciu statku do portu wystawiane jest awizo dotarcia towaru. Jest to informacja dla zleceniodawcy o pomyślnej realizacji usługi. Przy pomocy dźwigu towary są zdejmowane z pokładu statku i przenoszone na tzw. stos lub bezpośrednio na inny środek transportu.
 8. Rozliczenie transportu – na koniec następuje rozliczenie ze zleceniodawcą i wystawienie odpowiednich dokumentów zaświadczeniowo – rozliczeniowych.