Magazyny i składy celne

Sieć magazynów i składów celnych w całym kraju

Magazyny i składy celne

Magazyn czasowego składowania

Świadczymy kompleksowe usługi w ramach spedycji międzynarodowej i dlatego widząc potrzeby naszych klientów, zainwestowaliśmy w posiadanie własnego magazynu i składu celnego w Gdyni.

W naszym magazynie oferujemy składowanie regałowe i blokowe oraz oferujemy pełną gamę usług – przeładunku kontenerów i ich rozformowania, paletyzacji, etykietowania oraz wszelką pomoc dopasowaną do potrzeb Klienta.

Posiadając własny skład celny możemy oferować Klientom przechowywanie towarów bez ograniczeń czasowych. Klient nie jest zobowiązany do uiszczenia należności celno-podatkowych za całość towaru złożonego na składzie celnym, a jedynie za partie, które wprowadza na rynek. Praktyka ta jest dużym ułatwieniem dla klientów ALLcom przy organizacji logistyki obrotu towarowego.

W naszym magazynie składowane są artykuły spożywcze, przemysłowe, AGD, sprzęt sportowy, części do przemysłu samochodowego, rolniczego, bloki węglowe. Towary przechowywane są luzem, na paletach oraz w workach typu „big bag”.

Oferujemy również możliwość składowania towarów celnych w magazynie czasowego składowania i składzie celnym, na placu wydzielonym na terenie naszej posesji.

Na potrzeby klientów współpracujemy również z siecią magazynów i składów celnych w całym kraju.

Jesteś zainteresowany naszą ofertą?

Facebook
LinkedIn
Youtube