+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Czym jest deklaracja AKC-U?

Deklaracja AKC-U to dokument określający kwotę podatku akcyzowego. Składa się ją, gdy dokonujemy nabycia wewnątrzwspólnotowego wyrobów akcyzowych, w tym samochodów osobowych. Dokument ten jest potwierdzeniem dopełnienia wszystkich niezbędnych formalności względem skarbu państwa, a w przypadku aut osobowych pozwala na ich rejestrację w Polsce. Uzupełnić ją można korzystając z elektronicznego systemu PUESC, który pomoże dobrać odpowiednią wysokość akcyzy. Należy pamiętać jednak o tym, że finalna kwota będzie za każdym razem inna, biorąc pod uwagę wiele różnych czynników.

 

Od czego zależy wysokość podatku akcyzowego?

 

Produkty objęte akcyzą można podzielić na zharmonizowane i niezharmonizowane. Pierwsza grupa obejmuje: paliwa silnikowe, oleje opałowe, energię elektryczną, gaz, wyroby tytoniowe oraz napoje alkoholowe. Jako produkty niezharmonizowane uznaje się m.in.: samochody osobowe, broń, wyroby perfumeryjne, kosmetyki i skóry futerkowe. W obu przypadkach po sprowadzeniu produktów do Polski należy złożyć deklarację AKC-U/A. Samochody osobowe posiadają oddzielny wzór deklaracji AKC-US.

 

W przypadku samochodów sprowadzanych z zagranicy wysokość podatku będzie zależeć od pojemności silnika i ceny zakupu. W deklaracji trzeba będzie umieścić także informacje takie jak: marka, model, rok produkcji i nr VIN nadwozia. Na złożenie deklaracji mamy 14 dni od powstania obowiązku podatkowego (przekroczenie granicy). Opłata akcyzy powinna być dokonana do 30 dni od tej daty.

 

Dla samochodów osobowych o poj. silnika powyżej 2000 cm3 stawka podatkowa w akcyzie wynosi obecnie 18,6% podstawy opodatkowania, dla pozostałych samochodów osobowych – 3,1%.

 

AKC-US – nowy wzór deklaracji i nowe przepisy

 

Z dniem 1 lipca 2021 roku w życie weszły nowe przepisy dotyczące składania deklaracji AKC-US. Zmianie uległ również wzór deklaracji. Nowelizacja Ustawy o podatku akcyzowym (Dz. U. 2021 r., poz. 694) wprowadza m.in.:

 

  • opodatkowanie akcyzą nowych czynności – art. 100 ust. 1a ustawy,
  • wymóg złożenia przez jednego ze współwłaścicieli jednej deklaracji w imieniu wszystkich współwłaścicieli samochodu osobowego – art. 106 ust. 3f ustawy,
  • obowiązek wydania przez naczelnika urzędu skarbowego, na wniosek zainteresowanego podmiotu, zaświadczenia stwierdzającego zwolnienie od akcyzy samochodu przywożonego spoza terytorium państw członkowskich oraz państw członkowskich EFTA – art. 112 ust. 3a ustawy,
  • obowiązek składania deklaracji w formie elektronicznej przez wszystkie podmioty z wyjątkiem osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.