+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Czym jest komunikat IE-599 i jak go uzyskać?

Wiele sklepów i przedsiębiorstw podejmuje decyzję o rozpoczęciu eksportu swoich produktów poza obszar Unii Europejskiej. Taka sprzedaż to możliwość uzyskania preferencyjnej stawki VAT na poziomie 0%. Daje to szansę osiągnięcia niższych ogólnych kosztów uzyskania przychodu w rozliczeniu rocznym. Aby było to możliwe, niezbędne jest skompletowanie stosownej dokumentacji. Jednym z najważniejszych jej elementów jest komunikat IE-599. Co to dokładnie oznacza i w jaki sposób można uzyskać taki dokument?

Komunikat IE-599 – co to jest?

Komunikat IE-599 – to komunikat potwierdzający wystąpienie towaru poza obszar celny UE. Jest najważniejszym dokumentem i zarazem podstawą, dzięki której możliwe jest zastosowanie stawki VAT na poziomie 0% przy eksporcie towarów  za granicę poza obszar UE. Dokument ten wydawany jest w formie elektronicznej oraz dostarczany w formacie XML na pocztę elektroniczną osoby zgłaszającej towar do odpowiedniej procedury wywozu. Jest to Agencja Celna, za pośrednictwem której przesyłka jest obejmowana procedurą wywozu w urzędzie celnym. Następnie komunikat IE-599 przekazywany jest drogą elektroniczną (poczta e-mail) do klienta.

Komunikat IE-599 generowany jest przez Automatyczny System Eksportu (AES)i dotyczy wyłącznie obsługi wywozu towarów poza teren UE.

W jaki sposób można uzyskać komunikat IE-599?

Uzyskanie komunikatu IE-599 odbywa się w sposób elektroniczny. Jest on automatycznie generowany przez system AES i przesyłany do Agencji Celnej, która dokonała w imieniu klienta zgłoszenia towaru do procedury wywozu. Następnie Agencja Celna przekazuje go drogą elektroniczną (e-mail) do klienta. Bez uzyskania komunikatu IE-599 niemożliwe jest zastosowanie zerowej stawki VAT.

Niekiedy może się zdarzyć, że z różnych powodów komunikat ten nie zostanie wygenerowany. O fakcie tym zgłaszający (Agencja Celna) powiadamia urząd celny wywozu poprzez złożenie wniosku o potwierdzenie wyprowadzenia towarów poza obszar celny UE. Do wniosku dołączane są alternatywne dokumenty stanowiące potwierdzenie dokonanie wywozu i dostarczenie przesyłki do zagranicznego odbiorcy. Organ celny dokonuje oceny i kontroli tych dokumentów, a w razie konieczności współpracuje z urzędem celnym wyprowadzenia w celu potwierdzenia danych dotyczących wyprowadzonego towaru.

W jaki sposób generowany jest komunikat IE-599?

Po dotarciu towaru do urzędu celnego wyprowadzenia urząd celny wywozu otrzymuje komunikat IE-518 dotyczący wyników przeprowadzonej kontroli. Jeżeli wszystkie dane i informacje zawarte w dokumentacji się zgadzają, a podczas dokonywanych działań nie wykryto nieprawidłowości, AES generuje komunikat IE-599. Stanowi on potwierdzenie wyprowadzenia towaru z terenu UE.

Podczas organizowania eksportu i przygotowywania towarów do wywozu poza obszar UE należy dokładnie sprawdzić zgodność wszystkich dokumentów, ponieważ wszelkie rozbieżności mogą stać się powodem odmowy organu podatkowego do zastosowania preferencyjnej stawki 0% VAT w rozliczeniu, a wyjaśnienie tego typu spraw zazwyczaj jest bardzo czasochłonne.