+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Jakie są rodzaje statków towarowych?

Obecnie w handlu zagranicznym pod względem transportu i zasięgów nie ma już w zasadzie żadnych ograniczeń. Z powodzeniem można zorganizować zarówno import, jak i eksport niemal do wszystkich krajów i zakątków na świecie. I chociaż technologia rozwija się w błyskawicznym tempie, nadal jednym z najczęściej wybieranych rodzajów przewozu towarów jest transport morski. Jakie typy statków towarowych można wyróżnić i czym się one charakteryzują?

Kontenerowiec i drobnicowiec – najpopularniejsze statki towarowe

Chociaż rodzajów statków towarowych jest bardzo dużo, można wyróżnić kilka najpopularniejszych typów pływających po światowych szlakach handlowych. Pierwszym z nich jest kontenerowiec, którego zastosowanie w latach 60. ubiegłego wieku zrewolucjonizowało transport drogą morską. Kontenerowce różnią się wielkością i ładownością. Mogą przewozić kontenery zarówno na pokładzie, jak i pod nim, dostarczając do portów docelowych przeróżne przedmioty od artykułów spożywczych, przez odzież, sprzęt elektroniczny aż do wielkogabarytowych urządzeń.

Drugim bardzo popularnym, choć mniejszym rodzajem statku towarowego jest drobnicowiec. Najczęściej transportowane są w nich przedmioty liczone w sztukach, czyli drobnica. To m.in. beczki, skrzynie, bele itp. przedmioty. Drobnicowce transportują towary suche zgromadzone w ładowniach rozmieszczonych pod pokładem w osobnych przedziałach. To zazwyczaj przedmioty o stosunkowo niewielkiej masie i gabarytach, które nie zapełniłyby całego kontenera.

Masowiec i BIBO – transport i fabryka w jednym

Towary suche transportowane są również w tzw. masowcach z podwójnym dnem, które stanowią prawie 20% całej floty handlowej na świecie. Masowce przewożą jeden typ towaru. To najczęściej zboża, węgiel, nawozy, rudy żelaza, ale też produkty półmasowe, takie jak blacha czy papier w rolach.

Ciekawym rodzajem statku towarowego jest BIBO, będący jednocześnie masowcem oraz linią technologiczną. Przewożony jest nim cukier ładowany w postaci sypkiej, który następnie podczas transportu jest pakowany w gotowe opakowania i przygotowywany do dalszego przewozu.

Zbiornikowiec i chłodniowiec – statki do zadań specjalnych

Zbiornikowiec to typ statku służący do przewozu towarów płynnych. Bywa nazywany tankowcem i tego typu flota jest jedną z największych na świecie. Choć najczęściej zbiornikowce kojarzą się z transportem ropy naftowej, przewożą także różne chemikalia, gaz, a także produkty takie jak oliwa, wino i inne alkohole.

Do transportu artykułów, które szybko się psują, służy natomiast chłodniowiec. Każda komora statku może utrzymywać inną temperaturę, dokładnie taką, jakiej potrzebuje dany towar. Chłodniowce wyposażone są również w technologię, dzięki której w trakcie przewozu owoce mogą dojrzewać. Ponadto często transportuje się nimi ryby oraz mięso.

Poza wymienionymi statkami towarowymi po morzach i oceanach pływają także drewnowce, promy kolejowe, ciężarowce, kabotażowce, jeziorowce, trampy, barki, barkowce, statki wielozadaniowe oraz ro-ro – statki przeznaczone do transportu samochodów, ładunków tocznych oraz wagonów kolejowych.