+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Kto odpowiada za zabezpieczenie ładunku?

Przewóz towarów obarczony jest wieloma możliwymi niebezpieczeństwami. Wiąże się to nie tylko z kwestią bezpiecznej jazdy bez wypadku czy kolizji, uniknięciem opóźnień czy możliwych zdarzeń losowych, ale też właściwym zabezpieczeniem ładunku. Okazuje się, że to właśnie ten aspekt jest kluczowy dla dostarczenia towaru w całości i w należytym stanie, a najwięcej strat podczas transportu spowodowanych jest właśnie nieodpowiednim zabezpieczeniem przedmiotów. Kto za to odpowiada?

Czynności ładunkowe – co jest istotne w transporcie towarów?

Kwestie związane z odpowiednim zabezpieczeniem i właściwym przewożeniem różnego rodzaju przedmiotów określa art. 43 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 Prawo przewozowe. Zgodnie z zapisem przewożony towar nie może przyczyniać się do przekroczenia dopuszczalnej masy pojazdu i nacisków osi, a czynności ładunkowe muszą być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami ruchu drogowego i o drogach publicznych.

Do czynności ładunkowych zalicza się nie tylko odpowiednie załadowanie towaru. To również wszelkie kwestie przeładunkowe odbywające się w trakcie transportu, jeżeli zachodzi taka konieczność oraz ostateczny rozładunek w miejscu docelowym.

Zabezpieczenie ładunku musi uwzględniać jego właściwe umiejscowienie, które nie będzie utrudniać widoczności ani prowadzenia pojazdu kierowcy. Załadowany towar nie może też zasłaniać istotnych elementów wyposażenia, takich jak np. światła czy tablice rejestracyjne. Za wszystkie te kwestie odpowiada podmiot dokonujący załadunku.

Kto odpowiada za załadunek towaru i jego zabezpieczenie?

Zgodnie z prawem kwestie związane z zabezpieczeniem ładunku leżą zarówno po stronie nadawcy, jak i odbiorcy towaru. W praktyce zawsze warto obowiązki te określać w stosownej umowie na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia mienia. Najczęściej jednak za odpowiednie zapakowanie i zabezpieczenie ładunku odpowiada nadawca. Jednak prawidłowe rozmieszczenie towaru w pojeździe z uwzględnieniem środka ciężkości, zabezpieczenie stosownymi pasami, linami, klinami itp. akcesoriami powinno być wykonane przez przewoźnika, zgodnie z posiadaną przez niego wiedzą.

Dla zabezpieczenia ładunku, jak i bezpieczeństwa pojazdu kluczowe jest również właściwe rozmieszczenie przewożonych przedmiotów. Zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami to przewoźnik chroni przesyłkę podczas transportu. Do zadań nadawcy należy zabezpieczenie towarów w postaci umieszczenia ich w odpowiednich pudełkach czy kartonach z wypełniaczami.

Zabezpieczenie ładunku – o czym warto pamiętać?

Ponieważ prawo jednoznacznie nie wskazuje podmiotu odpowiedzialnego za zabezpieczenie ładunku, wszelkie kwestie związane z obowiązkami i odpowiedzialnością warto zawrzeć w stosownej umowie. Wówczas na wypadek szkody np. podczas przeładunku o wiele łatwiej będzie dochodzić zadośćuczynienia i odszkodowania.

Dotyczy to również ochrony przewoźnika, który nie zawsze jest winny uszkodzenia towaru. Często wynika to z wadliwego zabezpieczenia przedmiotów przez nadawcę. Przy jasno określonych zasadach, o wiele szybciej możliwe będzie dochodzenie swoich praw.