+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Przewóz towarów objętych monitorowaniem – system SENT

Czym jest system SENT?

System SENT (System Elektronicznego Nadzoru Transportu) został stworzony, aby umożliwić Krajowej Administracji Skarbowej monitorowanie transportu towarów wrażliwych oraz obrotu paliwami opałowymi. Obowiązek dokonania zgłoszenia przewozu, jego uzupełnienia i aktualizacji w systemie SENT został nałożony odpowiednio na wysyłającego towary, odbierającego oraz przewoźnika w momencie rozpoczęcia przewozu.  Częścią aktualizacji jest wymóg posiadania w wykorzystywanym środku transportu urządzenia geolokalizacyjnego.

Z obowiązku zgłaszania w systemie SENT zwolnione są przewozy towarów objęte procedurami celnymi.

Obowiązek rejestracji w SENT

Do rejestru SENT swój przejazd muszą zgłosić osoby, które:

  • przewożą towary wrażliwe oraz obracają paliwami opałowymi tylko w obrębie terytorium Polski (przejazd zaczyna się i kończy na terytorium Polski)
  • przewożą towary wrażliwe oraz obracają paliwami opałowymi przez terytorium Polski (przejazd nie kończy się, ani nie zaczyna w Polsce)
  • przewożą towary wrażliwe oraz obracają paliwami opałowymi do Polski (przejazd zaczyna się poza terytorium Polski, ale kończy na terytorium Polski)
  • przewożą towary wrażliwe oraz obracają paliwami opałowymi z Polski (przejazd zaczyna się na terytorium Polski, ale kończy poza jej granicami)

Towary zakwalifikowane jako wrażliwe, to między innymi: różnego gatunku i rodzaju oleje, ropa naftowa, propan oraz butan, alkohole, preparaty smarowe czy środki przeciwstukowe. Co istotne, nakazem zgłoszenia do rejestru objęte są również wszelkie produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne, które zostały oficjalnie uznane jako zagrożone brakiem dostępności w Polsce. Pełny wykaz towarów objętych systemem monitorowania został zaktualizowany 22 lutego 2022 r. w związku z wejściem w życie rozporządzenia Ministra Finansów zmieniającego rozporządzenie w sprawie towarów, których przewóz jest objęty systemem monitorowania drogowego i kolejowego przewozu towarów oraz obrotu paliwami opałowymi.  Aktualny wykaz jest dostępny na Platformie Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych (PUESC).

Zmiana rozporządzenia w sprawie towarów objętych monitorowaniem

Co zostało zmienione? Od momentu wejścia w życie ww. rozporządzenia, systemem SENT dodatkowo został objęty przewóz rozpuszczalników i rozcieńczalników oraz odpadów.

Obowiązek rejestracji odpadów w systemie SENT musi być przestrzegany bez względu na rodzaj odpadów, w tym także odpadów z tzw. zielonej listy (o masie nieprzekraczającej 20 kg). Obowiązkiem tym objęte są tak osoby dokonujące przewozu do lub z oraz w obrębie granic Polski, jak i tranzytu przez terytorium Polski.

Facebook
LinkedIn
Youtube