+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Rodzaje lotniczych listów przewozowych

Transport towarów wymaga dokładnego zorganizowania wielu kwestii. Poza dokładnym spakowaniem danych przedmiotów, ustaleniem miejsca odbioru i dostarczenia przesyłki czy wyboru środka przewozowego, potrzebne jest także skompletowanie niezbędnych dokumentów. Jednym z najważniejszych jest list przewozowy. Jakie rodzaje tego dokumentu obowiązują w transporcie lotniczym?

Czym jest list przewozowy?

List przewozowy to specjalny dokument, który wystawia przewoźnik ładunku w związku z przyjęciem towaru do transportu. Najczęściej sporządzany jest wspólnie przez przewoźnika oraz nadawcę. Dokument ten zawiera kluczowe dla transportu informacje o nadawcy, odbiorcy oraz podmiocie pełniącym funkcję przewoźnika. Dzięki temu możliwa jest sprawna identyfikacja przesyłki oraz zabezpieczenie jej na wypadek problemów takich jak zaginięcie, uszkodzenie itp.

List przewozowy najczęściej wydawany jest w czterech egzemplarzach. Oryginał przeznaczony jest dla odbiorcy, a pozostałe kopie, czyli grzbiet, ceduła i wtórnik trafiają kolejno do nadawcy, pokwitowania odbioru oraz nadawcy jako kopia. List przewozowy często potrzebny jest podczas odprawy celnej.

Lotnicze listy przewozowe – co warto wiedzieć?

Lotniczy list przewozowy, czyli AWB (ang. Air Waybill) to rodzaj dokumentu, który poświadcza zawarcie umowy pomiędzy przewoźnikiem lotniczym a przyjęciem danego ładunku do przewozu. Na jego podstawie przewoźnik ma za zadanie dostarczyć przesyłkę do odbiorcy. Dokument ten najczęściej sporządza się w trzech egzemplarzach: dla odbiorcy towaru, nadawcy i przewoźnika.

W liście przewozowym muszą znaleźć się m.in. takie dane jak oznaczenie przewoźnika, załadowcy, samolotu i odbiorcy, kwestie opłat, określenie rodzaju ładunku, jego gabarytów i wartości pieniężnej, informacje o stanie i sposobie opakowania przesyłki, miejscu załadunku i wyładunku czy instrukcje działań celnych. Na dokumencie musi znaleźć się również data i miejsce wystawienia listu, dane o liczbach kopii dokumentu czy niezbędne podpisy podmiotów biorących udział w całej operacji.

Rodzaje lotniczych listów przewozowych

Każdy list AWB opatrzony jest numerem złożonym z 11 cyfr, z czego trzy pierwsze oznaczają przewoźnika. Listy przewozowe lotnicze można podzielić na dwie grupy. S Są to dokumenty HAWB (House Air Waybill) oraz MAWB (Master Air Waybill).

Listy przewozowe HAWB dotyczą transportów skonsolidowanych i zawierają spis produktów oraz dane o kosztach przewozu. To dokumenty wystawiane dla eksportera przez spedytora. Listy przewozowe MAWB przeznaczone są dla paczek skonsolidowanych, które nadawane są do jednego, wspólnego miejsca przeznaczenia. W dokumencie zawarte są szczegółowe warunki przewozu. W tym przypadku list przewozowy wystawiany jest przez przewoźnika. Oznacza to więc, że spedytor staje się jednocześnie nadawcą dla danego transportu.