+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Transport ADR – co to jest?

Zlecenia przewozowe obejmują towary różnego rodzaju, a każdy z nich wymaga odpowiedniego zabezpieczenia na czas transportu oraz spełnienia określonych warunków związanych z realizacją usługi. W przypadku niektórych towarów uznawanych za niebezpieczne konieczne jest jednak zastosowanie szczególnych zasad przewozu. Dostarczanie ładunków specjalistycznych od nadawcy do odbiorcy określane jest jako transport ADR. Co warto wiedzieć na ten temat?

Czym jest transport ADR?

Przewóz towarów specjalistycznych i niebezpiecznych, czyli transport ADR to zbiór przepisów i procedur, które muszą zostać zachowane podczas realizowania przez firmy transportowe usług związanych z określoną grupą towarów. Termin „ADR” to skrót od pełnej nazwy międzynarodowej i krajowej konwencji, która sporządzona została w Genewie w 1957 roku i obowiązuje do dziś.

Dodatkowo wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się transportem ładunków, które mogą stanowić jakiekolwiek zagrożenie, od 2003 roku zobowiązane są do konsultacji z doradcą do spraw bezpieczeństwa. Przepisy te dotyczą również firm realizujących wyłącznie załadunek czy rozładunek produktów niebezpiecznych. Doradca ADR musi być wyznaczony przez firmę nawet w sytuacji, gdy realizuje transport ładunków specjalistycznych jedynie raz w roku.

Jakie towary obejmuje transport ADR?

Konwencja ADR to dokument, w którym znajdują się załączniki kluczowe dla organizacji transportu. Pierwszy z nich dzieli przedmioty niebezpieczne na 9 klas, z 4 podgrupami. Drugi natomiast prezentuje wymogi i normy co do rodzaju pojazdu właściwego dla danego ładunku oraz kompetencji osób realizujących kurs. To również informacje dotyczące sposobu dokumentowania przewozów w transporcie ADR, kwestie związane z pakowaniem, zabezpieczaniem i odpowiednim oznaczaniem towarów.

Produkty niebezpieczne ujęte w konwencji ADR podzielone są na materiały:

  • wybuchowe,
  • samozapalne lub zapalne,
  • utleniające,
  • trujące,
  • żrące,
  • promieniotwórcze,
  • zakaźne,
  • gazy,
  • różne materiały i przedmioty.

Przed wysyłką powyższych produktów za granicę istotne jest sprawdzenie wytycznych transportowych w kraju docelowym. Brak uwzględnienia stosownych przepisów czy zabezpieczeń może skutkować nałożeniem kary, opóźnieniami, a nawet uniemożliwieniem dostarczenia przesyłki.

Transport ADR – odpowiedzialność za przewóz

W przypadku realizacji transportu ADR obowiązek właściwego zabezpieczenia towarów zgodnego z wymogami konwencji genewskiej spoczywa na nadawcy ładunku. To m.in. prawidłowe sklasyfikowanie produktów, dopuszczenie do przewozu i skompletowanie wszelkich niezbędnych dokumentów i zezwoleń. Nadawca powinien też zadbać o właściwe oznaczenia pojazdów oraz sprawdzić sprawność i szczelność pojazdu.

Nie mniejsza odpowiedzialność spoczywa także na przewoźniku. Obowiązkiem firmy przewozowej jest dokładne sprawdzenie, czy cała dokumentacja jest kompletna i wypełniona poprawnie oraz, czy towar zabezpieczony jest w sposób właściwy. Przewoźnik w równym stopniu odpowiada za odpowiednie oznakowanie i przygotowanie pojazdu do drogi.