+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Transport FTL i LTL – co to znaczy?

Coraz większe zapotrzebowanie na usługi transportowe sprawia, że przed branżą stają kolejne wyzwania w kwestii organizowania przewozów oraz ich sprawnej i bezpiecznej realizacji. Dlatego też kursy związane z wykonywaniem zleceń można określić jako transport FTLLTL. Na czym polega tego typu podział i w jakich sytuacjach sprawdza się każdy z wymienionych rodzajów transportu?

Czym jest transport FTL?

Transport FTL (ang. Full Truck Load) to określenie, które oznacza przewóz całopojazdowy. Podczas wyboru tego typu usługi klient ma do dyspozycji cały pojazd, którym realizowany będzie kurs. Może to być zarówno samochód ciężarowy, auto dostawcze, naczepa, jak i inny środek transportu oddelegowany do wykonania danego zlecenia.

Najczęściej w ramach transportu FTL przewożone są ładunki wielkogabarytowe, które zajmują niemal całą przestrzeń przewozową. To również opcja wybierana w przypadku, gdy liczy się jak najszybsze dostarczenie towarów. Przykładem może tu być np. branża spożywcza. W przypadku transportu FTL często trasę przewozu towarów ustala zleceniodawca zgodnie z własnymi potrzebami lub preferencjami.

Czym charakteryzuje się transport LTL?

Transport LTL (ang. Less Truck Load) to tzw. przewóz drobnicowy, w którym przestrzeń ładunkowa danego środka transportu dzielona jest najczęściej pomiędzy kilku różnych zleceniodawców. Poszczególne towary mają więc w pojeździe z góry ustalone miejsce i jego ilość. Opłata za zrealizowanie przewozu dzielona jest proporcjonalnie pomiędzy nadawców, co pozwala zmniejszyć koszty, także przy potrzebie dostarczenia ładunków w kilka miejsc docelowych.

Jednocześnie przy transporcie LTL trzeba liczyć się z nieco dłuższym oczekiwaniem na wyjazd transportu z bazy, co wiąże się najczęściej z kompletowaniem załadunków i możliwie najbardziej ekonomicznym zapełnieniem przestrzeni przewozowej. Do tego dochodzi fakt, że niekiedy towary te trzeba wcześniej odebrać z kilku różnych miejsc. W związku z wykonywaniem zlecenia poszczególny nadawca nie ma też wpływu na trasę przejazdu, która opracowywana jest przez firmę transportową. Ta natomiast tak planuje kurs, aby możliwie najszybciej, najbezpieczniej i najtaniej rozwieźć zgromadzone ładunki pod wszystkie wskazane adresy odbiorców.

FTL czy LTL – jaki rodzaj transportu wybrać?

Wybierając między FTL a LTL, należy wziąć pod uwagę specyficzne wymagania przesyłki. Jeśli przesyłka zawiera towary delikatne lub szybko psujące się, FTL może być lepszym wyborem ze względu na bezpośredni transport i mniejsze ryzyko uszkodzeń. Z kolei LTL może być korzystniejsze dla standardowych lub mniej wrażliwych towarów, które mogą wytrzymać dłuższy czas transportu i częstsze przeładunki.