+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Transport multimodalny

Czym jest transport multimodalny?

Transport multimodalny, często niesłusznie definiowany jako synonim dla transportu intermodalnego, łączy w sobie dwa lub więcej rodzaje transportu i tworzy z nich jeden system transportowy, a sam towar może zmieniać jednostki ładunkowe. To właśnie ten ostatni aspekt różni transport multimodalny od transportu intermodalnego – w transporcie intermodalnym ładunek na całej trasie umiejscowiony jest w tej samej jednostce ładunkowej. Sam transport intermodalny to składowa transportu kombinowanego (transport intermodalny europejski) w przypadku którego towar, bez przeładunku na długie dystanse,  przewożony jest koleją lub żeglugą, a na krótką trasę wykorzystywany jest transport drogowy.

W ramach transportu multimodalnego najczęściej mówimy o trzech jego rodzajach, tj. o przewozach kontenerowych, przewozach szynowo-drogowych oraz przewozach lądowo-promowych.

Cele transportu multimodalnego

Głównymi celami transportu multimodalnego są, m.in. zminimalizowanie koniecznego czasu oczekiwania na towar oraz zmniejszenie kosztów przewozu ładunków. Transport multimodalny pomiędzy różnymi kontynentami i państwami, będzie w pełni możliwy tylko w momencie standaryzacji i normalizacji jednostek ładunkowych, maszyn przewozowych oraz urządzeń węzłów transportowych. Międzynarodowe dążenia do ujednoliconych systemów pozwalają na częstsze korzystanie właśnie z transportu multimodalnego. Jednym z kluczowych wydarzeń dla rozwoju tego modelu transportu było wprowadzanie do masowego użycia kontenerów, które likwidowały utrudnienia związane z przewozem przez różne jednostki ładunkowe towarów o różnej wielkości oraz kształcie. To właśnie z przewozami kontenerowymi najsilniej związany jest transport multimodalny.

Rozwiązania w ramach transportu multimodalnego

W ramach transportu multimodalnego najczęściej mowa o łączeniu środków transportu:

  • transport drogowy – transport kolejowy
  • transport drogowy – transport lotniczy
  • transport drogowy – transport morski
  • transport drogowy – transport kolejowy – transport morski

Istnieją jednak liczne inne kombinacje środków transport, np. przewozy kolejowo-morskie.

Konwencja o międzynarodowym transporcie multimodalnym

Pierwsza konwencja w sprawie transportu multimodalnego została uchwalona w 1980 roku przez ONZ. To właśnie w tej Konwencji o międzynarodowym transporcie multimodalnym po raz pierwszy pada oficjalna próba zdefiniowania transportu multimodalnego. W Konwencji pojawia się także, również po raz pierwszy, instytucja operatora transportu multimodalnego, określona jako podmiot gospodarczy, który podejmuje się zorganizowania lub wykonania przewozu towarów w ramach tego modelu transportu.