+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym

Przewóz towarów zarówno na terenie kraju, jak i zagranicę wiąże się z ogromną odpowiedzialnością. Podczas całego tego procesu dochodzi najczęściej do różnego rodzaju przeładunków, działań logistycznych czy zmian środków transportu. Czynniki te, jak i wydarzenia losowe i wiele innych zdarzeń stanowi zagrożenie dla przewożonych przedmiotów. Dlatego też zastosowanie znajdują ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym. Co warto wiedzieć na ten temat?

Ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym i ich specyfika

Ubezpieczenia stosowane w przewozach międzynarodowych dotyczą ładunków określanych jako cargo. Jest to jedna z najtrudniejszych i najbardziej złożonych form zabezpieczeń mienia, stosowana w szeroko rozumianym handlu zagranicznym. Ma na to wpływ konieczność wzięcia pod uwagę wielu umów i dokumentów, w tym dotyczących kupna/sprzedaży, przewozu, magazynowania, zbycia, dostawy i innych. Ponadto taka dokumentacja musi szczegółowo określać zakres i moment, od kiedy dany podmiot ponosi odpowiedzialność za ładunek i w jakim stopniu.

O ile w transporcie krajowym procedura przewozu zazwyczaj obejmuje takie podmioty jak nadawca, przewoźnik i odbiorca, o tyle w przypadku transportu międzynarodowego w cały proces zaangażowanych jest o wiele więcej podmiotów oraz niezależnych jednostek. To chociażby różne firmy specjalistyczne, urzędy kontroli czy agencje celne. Często też transport odbywa się kilkoma środkami (np. bywa to transport lotniczy, a następnie drogowy), co również ma wpływ na skomplikowanie ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym.

OC przewoźnika i ubezpieczenie cargo – czym się różnią?

Wśród najczęściej stosowanych zabezpieczeń ładunków wyróżnia się OC przewoźnika i ubezpieczenie cargo. OC przewoźnika skupia się głównie na zabezpieczeniu interesów podmiotu świadczącego usługę przewozu. Pozwala więc na zadośćuczynienie zleceniodawcy w przypadku zdarzenia z winy firmy przewozowej. Są to takie sytuacje jak np. utrata rzeczowa towaru, ubytek i uszkodzenie ładunku.

Ubezpieczenie transportowe cargo to natomiast forma zabezpieczenia dedykowana właścicielom ładunków, którym zależy na jak najlepszym zadbaniu o towary np. przed wypadkami losowymi. Są to m.in. takie sytuacje jak kradzież przewożonych przedmiotów, klęski żywiołowe czy wypadki przy załadunku i rozładunku. To szczególnie polecana forma zabezpieczenia dla przewozów na długich dystansach, dlatego polisy cargo stanowią najczęściej wybierane ubezpieczenia ładunków w transporcie międzynarodowym.

Warunki i zakres ubezpieczeń cargo można modyfikować zgodnie z potrzebami i wymogami dla danego ładunku. Najczęściej korzystne warunki tego rodzaju polis i form zabezpieczeń w swojej ofercie mają firmy spedycyjne i logistyczne. Dzięki skorzystaniu zarówno z usługi przewozu, dostarczenia, magazynowania i dodatkowego ubezpieczenia najczęściej możliwe jest uzyskanie bardzo korzystnych warunków finansowych dla tego typu umów.