+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Warunki dostawy DAP

Z usług transportowych ściśle związanych z handlem korzystają przedsiębiorcy na całym świecie. Aby wszelkie zlecenia i usługi w tym zakresie odbywały się w sposób przejrzysty i uporządkowany, muszą podlegać różnym prawom oraz regułom. Wśród nich znajdują się aktualizowane co 10 lat Międzynarodowe Reguły Handlu (Incoterms). Wśród nich określone są m.in. warunki DAP. Czego dotyczą te zapisy i jakie kwestie pozwalają uregulować w związku z transportem ładunków?

Czym jest DAP?

Międzynarodowe Reguły Handlu to dokument, w którym określone są zasady wymiany  towarów, a także koszty i obowiązki sprzedających oraz kupujących. Przepisy te uporządkowane są w kilku kategoriach, a jedną z nich jest DAP, z ang. Delivered at place, co określane jest w dosłownym tłumaczeniu jako „dostarczone na miejsce”. Zapisy ujęte w DAP określają zakres odpowiedzialności co do dostarczanego towaru na poszczególnych etapach jego transportu oraz w czasie po dostarczeniu.

Zgodnie z warunkami DAP obowiązek rozładunku towaru leży po stronie osoby, która zakupiła towar. W gestii tego podmiotu leży więc też zorganizowanie ewentualnego sprzętu lub osób niezbędnych do wyładowania przesyłki i zwolnienia stosownego pojazdu czy środka transportu. Od chwili dostarczenia ładunku na miejsce odbioru za towar odpowiada też odbiorca.

Jednocześnie osoba sprzedająca ponosi ryzyko i odpowiada za koszty dostawy transportowanych towarów do miejsca docelowego. Warunki DAP dotyczą zarówno frachtu lotniczego, morskiego, kolejowego, jak i drogowego.

Warunki DAP a cło – kto ponosi należne koszty?

W przypadku nabycia i przewozu towarów wymagających uiszczenia opłat celnych czy podatku VAT zgodnie z warunkami DAP stosowne kwoty zobowiązany jest uiścić kupujący. Dodatkowo w sytuacji, gdy dochodzi do kontroli celnej, koszty inspekcji również pozostają po stronie osoby nabywającej towary i zlecającej przewóz ładunku.

Po stronie sprzedawcy znajduje się jednak zorganizowanie i dopilnowanie wszelkich formalności związanych z przygotowaniem niezbędnych do transportu dokumentów, w tym odprawy eksportowej. Po stronie kupującego znajduje się natomiast obowiązek uiszczenia należności z tytułu odprawy importowej.

Warunki dostawy DAP – zalety i wady

Warunki dostawy DAP to przede wszystkim klarowne zasady podziału obowiązków pomiędzy podmiotami realizującymi daną umowę. Jasne określenie zadań i odpowiedzialności umożliwia zwiększenie płynności w przepływach finansowych oraz sprawniejsze planowanie dostaw.

Jednocześnie kupujący musi liczyć się z możliwymi opóźnieniami wynikającymi np. z zatrzymania ładunku na odprawie celnej i tym samym zwiększeniem kosztów całej realizacji przewozu. Sprzedawca, realizując transport, ponosi też pewne ryzyko nieodebrania zamówionych produktów, co może wygenerować straty z jazdą na próżno w obie strony i dodatkowo kosztem poniesionym w związku z niezbędnymi formalnościami.