+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów – wszystko, co musisz o nim wiedzieć

Przynależność do Unii Europejskiej skutkuje wieloma udogodnieniami i korzystnymi rozwiązaniami zarówno dla osób fizycznych, jak i przedsiębiorców. Jednym z nich jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów, dzięki czemu możliwy jest zakup wielu atrakcyjnych produktów zagranicznych i dostawa ich do kraju docelowego w sposób wygodny i bezproblemowy. Sprawdź, na czym polega WNT i co warto wiedzieć na ten temat przed zakupem i dostawą określonych produktów z państw członkowskich UE.

Czym jest wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów?

Pojęcie wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów definiuje art. 9 ust. 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Zawarty tam zapis mówi, że WNT to „nabycie prawa do rozporządzania jak właściciel towarami, które w wyniku dokonanej dostawy są wysyłane lub transportowane na terytorium państwa członkowskiego inne niż terytorium państwa członkowskiego rozpoczęcia wysyłki, lub transportu przez dokonującego dostawy, nabywcę towarów lub na ich rzecz”.

W praktyce oznacza to nabycie prawa do dysponowania zakupionymi i wysłanymi lub transportowanymi na obszar Polski przez podmiot z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej towarami jak ich właściciel, co ma miejsce w sytuacji, gdy towar został przetransportowany z jednego kraju UE do drugiego.

Do WNT nie można zaliczyć przedmiotów nabytych wskutek otrzymania przesyłek krajowych. Nie są to także przedmioty, które nadane zostały spoza obszaru Unii Europejskiej.

Przepisy ustawy o podatku VAT wskazują warunki, które wymagane są do spełnienia przez nabywcę jak również i przez dostawcę, by uznać daną dostawę za WNT. Zastosowanie ma tu art. 9 ust. 2 przedmiotowej ustawy, zgodnie z którym, gdy nabywcą jest podatnik VAT   prowadzący samodzielnie działalność gospodarczą lub podatnik od wartości dodanej, a nabyte towary mają służyć prowadzonej przez niego działalności. Nabywcą może być także osoba prawna niebędąca podatnikiem. Natomiast podmiot dokonujący dostawy towarów powinien być podatnikiem VAT lub podatnikiem od wartości dodanej.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów obejmuje również przesyłki, które zostały zakupione i nadane od kontrahenta, który nie posiada numeru VAT UE.

Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów a kwestie podatkowe

Zgodnie z obowiązującym prawem fakt nabycia towaru podlega opodatkowaniu w kraju docelowym. W sytuacji wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, gdy przesyłka nadana zostaje z terenu Unii Europejskiej do Polski, podatek jest więc naliczany zgodnie z zapisami polskiego prawa. Obowiązek podatkowy przedsiębiorca zobowiązany jest spełnić do 15. dnia następnego miesiąca po otrzymaniu przesyłki. Jeżeli faktura VAT wystawiona została wcześniej, procedura podatkowa musi być wykonana jeszcze w miesiącu wystawienia dokumentu.

Niedotrzymanie terminu wykazania transakcji WNT skutkuje koniecznością złożenia korekty deklaracji VAT. Brak podjęcia tego działania może natomiast spowodować neutralność podatkową transakcji. W przypadku innego dokumentu zakupu niż faktura VAT ścisły termin obowiązku podatkowego nie jest aż tak istotny.

Kiedy nie trzeba wykazywać WNT w rozliczeniach?

WNT nie musi być rozliczane w przypadku, gdy zakupu dokonali rolnicy ryczałtowi dla prowadzonej przez nich działalności rolniczej, a także podatnicy, którym z tytułu zakupu takich produktów nie przysługuje obniżenie kwoty podatku w późniejszym rozliczeniu. Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie musi być też zgłaszane w sytuacji, gdy wartość wszystkich zakupionych w ten sposób przedmiotów w ciągu roku podatkowego nie przekroczyła 50 000 złotych.