+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Co to jest gestia transportowa?

Podobnie jak w każdej branży, tak i w transporcie, wszelkie transakcje i realizowane usługi związane z przewozem dóbr opierają się na z góry ustalonych i zaakceptowanych przez obie strony warunkach. Jednym z elementów towarzyszących przewozom towarów jest gestia transportowa. Co warto o niej wiedzieć?

Czym jest gestia transportowa?

Gestia transportowa (ang. management of carriage) to ściśle określone obowiązki oraz prawa stron biorących udział w organizacji danego transportu. Ustalenia te stanowią część umowy handlowej pomiędzy sprzedawcą a nabywcą i są podstawą rozstrzygania wszelkich ewentualnych sporów związanych z przewozem. Gestia transportowa dotyczy zarówno transakcji dokonywanych na terenie kraju, jak i umów zagranicznych.

Treść gestii transportowej reguluje jedenaście zapisów, z których korzystają przedsiębiorcy na całym świecie. Są to tzw. Międzynarodowe Reguły Handlu (Incoterms), które dotyczą m.in. podziału opłat za przewóz towarów czy ryzyka związanego z realizacją transportu.

Gestia transportowa – co zawiera taki dokument?

W gestii transportowej znajdują się informacje, które określają:

  • podział kosztów związanych z realizacją przewozu,
  • podział ryzyka,
  • określenie cech przewozu, w tym opis trasy, środka transportu, odpowiedzialności za przewożony towar, termin realizacji, wskazanie podmiotu, który zobowiązany jest przeładować czy rozładować ładunek,
  • obowiązek dokonania odprawy celnej zarówno wywozowej, jak i wwozowej,
  • odpowiedzialność dotycząca ubezpieczenia cargo, czyli tzw. gestia ubezpieczenia.

Ponadto w gestii transportowej mogą też znaleźć się inne istotne zapisy dla danego rodzaju towaru czy też realizowania transportu.

Rodzaje gestii transportowej

Obecnie można wyróżnić trzy rodzaje gestii transportowej:

  • własna – koszt i organizację całego przewozu bierze na siebie jedna ze stron transakcji. Za przebieg całego procesu transportowego odpowiada więc odbiorca lub załadowca. Ten rodzaj gestii najczęściej występuje w transporcie krajowym,
  • obca – usługa przewozu towarów realizowana jest przez przedsiębiorstwo zewnętrzne, a wszelkie aspekty związane z transportem ustalane są przez spedytorów,
  • mieszana – sprzedawca bądź eksporter odpowiada za towar do momentu, aż znajdzie się on w miejscu załadunku. Następnie odpowiedzialność przechodzi na kupującego lub importera.

Gestia transportowa mieszana lub obca najczęściej stosowana jest w przypadku transportu międzynarodowego. Organizacja tego typu przewozów we własnym zakresie bywa dość czasochłonna i skomplikowana. Ponadto wymaga zgromadzenia niejednokrotnie wielu niezbędnych dokumentów. Dzięki zleceniu tych kwestii firmie przewozowej można zaoszczędzić dużo czasu, a także kosztów związanych z dostarczeniem ładunku do miejsca docelowego.

Stała współpraca z firmami przewozowymi to również możliwość wynegocjowania bardzo dobrych warunków finansowych oraz zyskanie zaufania nabywcy poprzez korzystanie z usług profesjonalistów w zakresie transportu.