+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Czym zajmuje się agent okrętowy i jak nim zostać?

Agent okrętowy to zawód, który jest związany z kompleksową obsługą frachtów morskich. Osoby te pełnią funkcję przedstawicieli armatorów, działając na określonym przez nich obszarze lub w wyznaczonym porcie. Znając lokalne uwarunkowania, ściśle współpracują z kapitanami statków, dbając o przestrzeganie wszelkich niezbędnych procedur formalnych, w tym reprezentują interesy armatorów przed organami państwowymi oraz podmiotami zarządzającymi portami morskimi. Wpierają również kapitanów w realizacji ich potrzeb zarówno dotyczących jednostki, zaopatrzenia jak i załogi.  Agentów zatrudnia się na podstawie umowy agencyjnej. Można powiedzieć, że są to swego rodzaju managerowie, których powinien łączyć z armatorem szczególny poziom zaufania. Armator, niejako, powierza agentowi swój majątek, ufając, że dopełni on formalności oraz będzie wspierał sprawną realizację usług portowych, co pozwoli na płynne zawinięcie i wyjście statku z portu bez dodatkowych skutków prawnych lub finansowych. Jeżeli jednak, z różnych przyczyn zaistnieją kwestie sporne, agent statku, wykorzystując swoje doświadczenie i wiedzę, w porozumieniu z armatorem,  powinien w pierwszej kolejności dążyć do polubownego zamknięcia sprawy.

Jakie uprawnienia posiadają agenci okrętowi?

W Polsce działalność agentów okrętowych reguluje Kodeks Morski, który daje wiele różnych uprawnień, jednak to umowa między stronami wyznacza zakres tych uprawnień jakie armator przekazuje agentowi. Do tego zakresu uprawnień mogą należeć:

  •       koordynowanie zawinięć statku do portu oraz wszelkie procesy z tym związane
  •       pobieranie zaliczek na poczet czynności i domaganie się zwrotu poniesionych kosztów
  •       doprowadzenie do porozumienia stron w przypadku sporu
  •       wystawianie konosamentów

Uprawnienia agentów okrętowych wiążą się również z wynikającymi z ich realizacji obowiązkami, między innymi gromadzeniem niezbędnej dokumentacji, regulowanie zobowiązań finansowych

Co zrobić, aby zostać agentem okrętowym?

Myśląc o pracy jako agent morski, należy liczyć się z tym, że ma ona charakter międzynarodowy. Biegła znajomość języka angielskiego to niezbędne minimum. Obycie w krajowych i międzynarodowych uwarunkowaniach prawnych i zwyczajach morskich, zdecydowanie pomaga w pracy agenta morskiego.  Pomocne byłyby również ukończone studia, ukierunkowane na żeglugę morską i handel międzynarodowy.

Międzynarodowa organizacja FONASBA (ang. The Federation of National Associations of Ship Brokers and Agents) zrzeszająca agentów morskich, rekomenduje minimum 3-letnie doświadczenie u armatora przed rozpoczęciem działalności. Zasady funkcjonowania agentów zostały również spisane przez UNCTAD – agencję pomocniczą ONZ, zajmującą się koordynacją światowego handlu. W dokumencie widnieją, między innymi, zapisy o tym, że aby zostać pełnoprawnym agentem morskim, należy zdobyć referencje od co najmniej dwóch cenionych w branży agentów okrętowych, posiadać wystarczające środki finansowe.

Czy warto?

Proces zdobywania doświadczenia w tym zawodzie wydaje się długotrwały i nieco skomplikowany, ale niewątpliwym plusem jest atrakcyjne wynagrodzenie. Jeśli udało nam się zainteresować Państwa tym wpisem, zachęcamy do przeczytania innych. W razie dodatkowych pytań dotyczących ścieżki kariery agenta morskiego, specjaliści ALLcom pozostają do Państwa dyspozycji.