+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Czym zajmuje się spedytor?

Transport i sprawna organizacja przewozu różnego rodzaju artykułów to obecnie jedne z kluczowych procesów warunkujących rozwój handlu i gospodarki. Działaniami związanymi z realizacją dostarczania i odbierania ładunków zarówno w kraju, jak i za granicą zajmują się firmy spedycyjne oraz spedytorzy. Co dokładnie należy do ich obowiązków i za co odpowiedzialne są osoby pracujące na takich stanowiskach?

Kto to jest spedytor?

Spedytor to osoba, która odpowiada za kompleksowe zarządzanie procesem organizacji transportu towarów zgodnie z określonymi terminami oraz wytycznymi bezpieczeństwa z miejsca nadania do punktu odbioru. Działania te uwzględniają możliwe przeszkody i niedogodności oraz sposoby ich rozwiązania w przypadku wystąpienia takiego zdarzenia.

Zadaniem spedytora jest dokładne zaplanowanie optymalnej trasy przejazdu pojazdów z określonym ładunkiem lub też osobami w zależności od konkretnego zlecenia. Tego typu specjalistyczne usługi mogą świadczyć zarówno osoby fizyczne specjalizujące się w dziedzinie spedycji, jak i przedsiębiorstwa – osoby prawne.

Co należy do obowiązków spedytora?

Poza szczegółowym zaplanowaniem trasy do obowiązków spedytora należy także ubezpieczeniowa obsługa przesyłek i wybór właściwego środka transportu dla przewożonego ładunku. Działania spedycyjne uwzględniają tu zarówno rodzaj towaru, jak i kwestię tego, czy przewóz odbywać się będzie drogą lądową, morską czy też lotniczą.

Spedytor odpowiada także za nadzór nad sprawnym i bezpiecznym przetransportowaniem towarów, oraz koordynuje załadunki, jak i rozładunki.

Spedycja może odbywać się w ramach transportu krajowego, jak i międzynarodowego. W przypadku organizowania przewozów poza granice kraju spedytor zobowiązany jest do znajomości prawa transportowego i powiązanych przepisów obowiązujących w danym państwie lub krajach położonych na trasie przejazdu. To również konieczność zorganizowania wszystkich dokumentów niezbędnych do zrealizowania przewozu (w tym związanych z odprawą celną) oraz wiedza w zakresie specjalistycznego oznakowanie przesyłek.

Jakie predyspozycje przydają się w pracy spedytora?

Dobry spedytor to osoba, która powinna wyróżniać się kilkoma charakterystycznymi predyspozycjami do wykonywania tego zawodu. Wśród najważniejszych z nich można wyróżnić umiejętności organizacji i negocjowania, odporność na stres czy łatwość w nawiązywaniu kontaktów. Warto też znać języki obce, posiadać podzielność uwagi oraz wyróżniać się zdolnością myślenia strategicznego i analitycznego.

Spedytorzy najczęściej monitorują wiele zleceń i procesów przewozowych jednocześnie. Osoby pracujące na tym stanowisku na co dzień mają więc do czynienia również z różnego rodzaju oprogramowaniem, systemami i nowoczesnymi urządzeniami ułatwiającymi organizację i monitoring transportu. Dobry spedytor powinien też na bieżąco aktualizować swój stan wiedzy dotyczący przepisów transportowych obowiązujących zarówno w kraju, jak i za granicą.