+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Magazyn czasowego składowania a skład celny

W branży transportowej i logistycznej bardzo ważną rolę odgrywa flota i organizacja przewozów, załadunek i rozładunek, obowiązujące przepisy, ale też miejsca, w których przechowywane są określone towary. Do najważniejszych obiektów tego typu można zaliczyć magazyn czasowego składowania oraz skład celny. Jakie różnice występują pomiędzy nimi i czemu dokładnie służą?

Czym charakteryzuje się magazyn czasowego składowania?

Obiekt określany mianem magazynu czasowego składowania to miejsce przeznaczone do przechowywania różnego rodzaju ładunków przez okres maksymalnie 90 dni. Jednocześnie przedmioty te nie mogą podlegać żadnej ingerencji związanej np. ze zmianą wyglądu towaru produktów, naprawą czy ich właściwościami.

Magazyn czasowego składowania to obiekt, z którego m.in. korzysta się w przypadku oczekiwania na uzupełnienie dokumentacji potrzebnej do objęcia towaru kolejną procedurą celną, konieczności wykonania dodatkowych działań, badań artykułów czy w sytuacji załatwiania dodatkowych formalności w celu dokonania rozliczeń celno-podatkowych.

Czym jest skład celny?

Skład celny to rodzaj magazynu, który przeznaczony jest do przechowywania ładunków dostarczonych spoza terenu Unii Europejskiej. Trafiają do niego towary, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą zostać poddane zwyczajowym czynnościom mającym na celu zachowanie tych towarów w stanie niezmienionym, poprawę ich wyglądu czy jakości handlowej.

Towary objęte procedurą składowania celnego mogą także nie spełniać kryteriów i wymogów bezpieczeństwa. Wówczas na podstawie precyzyjnych i indywidualnych ustaleń przeprowadzone zostają działania naprawcze, dzięki którym produkty te można oznakować znakami CE. Wykaz dozwolonych zwyczajowych czynności stanowi załącznik 71-03 do Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2015/2446.

Magazyn czasowego składowania i skład celny – najważniejsze różnice

W odróżnieniu od magazynu czasowego składowania ze składu celnego określony ładunek można dzielić na części, kartony czy pojedyncze sztuki. Wówczas różnego rodzaju opłaty i podatki naliczane są od konkretnej wyprowadzanej ilości asortymentu. Skład celny jest też obiektem, w którym przechowywanie towarów może odbywać się bezterminowo. To miejsce, gdzie możliwe jest przygotowywanie towarów do ich dystrybucji lub odsprzedaży.

Zarówno skład celny, jak i magazyn czasowego składowania oferują profesjonalne firmy logistyczne i spedycyjne. To ponadto pomoc w przeprowadzeniu niezbędnych działań, skompletowaniu potrzebnej dokumentacji i zorganizowaniu działań niezbędnych do dopuszczenia towarów z przechowywanego ładunku do obrotu.