+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Spedycja krajowa
Home » Spedycja krajowa

Spedycja krajowa

Krajowy transport towarów

Spedycja krajowa to szereg działań, które mają na celu bezpieczne dostarczenie ładunku w obrębie danego kraju. Składa się na nią przygotowanie odpowiednich dokumentów, zaplanowanie przewozu, zabezpieczenie ładunku i transport z punktu A do punktu B. Firma ALLcom działa w tym zakresie od lat, dzieląc się z Klientami wiedzą i doświadczeniem. Współpracujemy z wykwalifikowanymi przewoźnikami, koordynując ich pracę z siedziby naszej firmy. Świadczymy usługi spedycji krajowej w zakresie transportu drogowego, kolejowegolotniczego.

Spedycja krajowa – przepisy obowiązujące w Polsce

Ogólne Polskie Warunki Spedycyjne opracowane przez Polską Izbę Spedycji i Logistyki (PISiL) mają charakter fakultatywny, co oznacza, że nie są regulowane prawnie i mogą być respektowane tylko za porozumieniem stron. Zapisy w nich zawarte określają prawa i obowiązki spedytora oraz zleceniodawcy dotyczące realizacji zlecenia, do których zaliczamy kwestie związane z:

 • ofertą – ustalenie stawek, zakresu usług, terminów, warunków zmiany oferty,
 • umową – postanowienia umowy, zobowiązania spedytora, zakres obowiązujących dat,
 • poprawnym rozumieniem, czym jest zlecenie spedycyjne – objaśnienie terminologii,
 • realizacją zlecenia – określenie ryzyka związanego z realizacją spedycji konkretnych towarów, zakresu, odpowiedzialności, terminów, zasad ewentualnego przejęcia realizacji zlecenia przez osoby trzecie i odbiorów przesyłek,
 • ubezpieczeniem – warunki ubezpieczenia cargo,
 • odpowiedzialnością spedytora,
 • wyłączeniem spedytora z odpowiedzialności,
 • zasadami składania reklamacji,
 • prawem zastawu i zatrzymaniem przesyłki.

Spedycja krajowa – dokumenty

Pierwszym i podstawowym krokiem w spedycji krajowej jest skompletowanie dokumentacji niezbędnej do rozpoczęcia i sfinalizowania zlecenia. Wśród dokumentów, które powinny znaleźć się w rękach spedytora, są:

 • umowa spedycji,
 • zlecenie spedycyjne,
 • instrukcja wysyłkowa.

Wymienione wyżej dokumenty stanowią bazę i nie obejmują dodatkowych zezwoleń wynikających z rodzaju przewożonych towarów. Firma ALLcom zajmuje się zarówno spedycją towarów pełnopojazdowych, jak i niepełnopojazdowych. To, co wyróżnia nas wśród innych firm zajmujących się spedycją krajową, to indywidualne podejście do każdego zlecenia i dbałość o terminowość dostaw.