+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Wszystko, co musisz wiedzieć o transporcie chłodniczym

Transport chłodniczy nazywany także transportem w kontrolowanej temperaturze to nic innego jak przewóz towarów szybko psujących się, wrażliwych termicznie lub wymagających specjalnych warunków ze względu na możliwość utraty swoich właściwości. Są to zazwyczaj owoce, warzywa, mięso, nabiał, środki medyczne czy kwiaty. Produkty przewozi się w specjalnych opakowaniach zapewniających odpowiednią temperaturę, jednak restrykcjom podlegają także pojazdy. Do transportu wykorzystuje się chłodnie wyposażone w hermetyczną komorę oraz system cyrkulacji powietrza. Zapewnienie właściwych warunków leży po stronie firmy transportowej, która w momencie przejęcia towaru staje się za niego odpowiedzialna.

Przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze – przepisy

Przepisy obejmujące transport towarów w kontrolowanej temperaturze mogą się różnić w zależności od rodzaju produktów znajdujących się w chłodni. Najczęściej są to jednak artykuły spożywcze, które muszą być przewożone zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2019 r. 1252) oraz zasadami systemu HACCP. Pod uwagę należy wziąć również rodzaj frachtu. Spedycję drogową, która jest najbardziej powszechną formą transportu chłodniczego, regulują dwa dokumenty:

  • Rozporządzenie (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych
  • Umowa o międzynarodowych przewozach szybko psujących się artykułów żywnościowych i o specjalnych środkach przeznaczonych do takich przewozów (ATP) zatwierdzona 1 września 1970 roku w Genewie.

Organizacja transportu chłodniczego

Poza przepisami ogólnymi istnieją również zasady dotyczące odpowiedniego doboru chłodni i opakowań, w których powinno się przewozić poszczególne produkty. Samochody chłodnie dzielą się na izotermy, chłodnie i lodownie. Izotermy mają kształt skrzyni i posiadają izolowane ściany, podłogę i dach, dzięki czemu ograniczają wymianę ciepła pomiędzy wnętrzem a otoczeniem zewnętrznym. Chłodnie są w stanie same obniżyć temperaturę w przestrzeni ładunkowej przy średniej temperaturze zewnętrznej wynoszącej 30°C i utrzymać ją w zakresie od 12°C do -20°C korzystając z mechanicznego źródła chłodzenia. Lodownie natomiast w odróżnieniu od chłodni nie używają urządzeń mechanicznych do obniżania temperatury, stosując w tym celu inne źródła zimna jak lód, suchy lód, płyty eutektyczne czy skroplone gazy.

Przesyłki chłodnicze transportowane są w różny sposób: w tekturze, piance aluminiowanej, poliuretanie, zimnych silnikach, kontenerach typu Reefer czy specjalistycznych zbiornikach. Biorąc pod uwagę wymagania środowiskowe przewożonych produktów można je podzielić na:

  • wymagające temperatury od 2°C do 8°C np. mięso i przetwory mięsne
  • wymagające temperatury -20°C np. mrożone kremy (lody)
  • wymagające temperatury -80°C (suchy lód) np. próbki biologiczne
  • wymagające temperatury -196°C (ciekły azot) np. materiały niebezpieczne.

Bez względu na to, jaki rodzaj produktów jest przewożony, musi być stale monitorowany za pomocą urządzeń elektronicznych kontrolujących temperaturę.

Transport chłodniczy z ALLcom Gdynia

ALLcom Gdynia to firma spedycyjna obecna na rynku od 1995 roku. Specjalizujemy się w transporcie morskim, drogowym, kolejowym i lotniczym. Przewóz towarów w kontrolowanej temperaturze wymaga od nas dużego zaangażowania i posiadania specjalistycznej wiedzy, co przekłada się na sprawną realizacją zleceń. W przypadku transportu chłodniczego najczęściej dotyczy on przewozu artykułów spożywczych. Do naszych zadań należy skompletowanie niezbędnej dokumentacji, dopełnienie wszelkich formalności oraz monitoring transportu na każdym etapie realizacji zlecenia. Świadczymy także usługi doradcze, podpowiadając naszym Klientom najlepsze rozwiązania spedycyjne.