+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Transport paliw drogą morską – poznaj najważniejsze zasady

Paliwa zalicza się do towarów niebezpiecznych, co sprawia, że zasady ich transportu są ściśle określone przez przepisy prawa. Mowa o międzynarodowej konwencji ADR dotyczącej przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, regulaminie RID dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych oraz Ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 227, poz. 1367). W ostatnim dokumencie znajdziemy m.in. informacje o przewozie paliw drogą morską, co jest najpopularniejszym sposobem realizacji dostaw tego surowca. Na świecie najwięcej transportuje się ropy naftowej i jej pochodnych, ale duży odsetek przywożonych produktów to także benzyna, gaz i substancje chemiczne.

Jak transportuje się paliwa drogą morską?

Poruszając temat transportu paliw drogą morską, należy zdać sobie sprawę z tego, że istnieją paliwa stałe oraz ciekłe. Do stałych zaliczają się m.in. węgiel, koks i antracyt wykorzystywane najczęściej do ogrzewania domów. Paliwa ciekłe to natomiast przeważnie ropa naftowa, nafta, olej opałowy, benzyna czy ciekły gaz ziemny LNG.

Transport paliw stałych odbywa się zazwyczaj przy użyciu kontenerów. Paliwa płynne umieszcza się na pokładach tankowców, zbiornikowców, gazowców i chemikaliowców. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku proces załadunku i rozładunku nie stanowi większego problemu i w zależności od rodzaju paliwa odbywa się przy pomocy dźwigów lub systemów ruchomych przewodów, rurociągów i urządzeń pompujących. W przypadku transportu morskiego paliw płynnych konieczne jest, aby stale kontrolować temperaturę przewożonych substancji i ciśnienie gazu ponad cieczą oraz regularnie sprawdzać szczelność kadłuba. Nawet najmniejsze rozszczelnienie mogłoby skutkować katastrofą ekologiczną, a co za tym idzie poważnymi konsekwencjami prawnymi.

Transport paliw drogą morską – ALLcom

ALLcom to firma spedycyjna z wieloletnim doświadczeniem, która świadczy usługi transportu drogą morską z dbałością o najmniejsze szczegóły. Z chęcią pomożemy Państwu wybrać najbardziej dogodną opcję spedycji paliw. Zawsze istnieje także możliwość zorganizowania transportu multimodalnego, który pozwoli przetransportować dowolny rodzaj paliwa z portu w miejsce docelowe. Więcej informacji na ten temat uzyskają Państwo, kontaktując się z nami poprzez dedykowany formularz lub dzwoniąc pod wskazany na stronie numer telefonu. Jesteśmy pewni, że będą Państwo zadowoleni z jakości naszych usług, czego potwierdzeniem są liczne pozytywne opinie stałych Klientów.