+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Zlecenie transportowe – co to jest?

Z usług firm spedycyjnych i transportowych każdego dnia korzystają setki tysięcy firm na całym świecie. Aby jednak zrealizowanie przewozu mogło się odbyć i przebiegło na jasnych, z góry określonych zasadach potrzebne są stosowne dokumenty. Wśród nich jednym z najważniejszych jest zlecenie transportowe. Czym dokładnie jest ten zapis i co warto wiedzieć o zleceniu transportowym?

Co to jest zlecenie transportowe?

Zlecenie transportowe to rodzaj umowy cywilnoprawnej zawieranej pomiędzy podmiotem wysyłającym towar do przewozu a daną firmą transportową. W dokumencie tym znajdują się najważniejsze dane dotyczące usługi transportu oraz kluczowe ustalenia.

Wszystkie te zapisy, poszczególne elementy, które muszą znaleźć się w zleceniu transportowym oraz ich treść określa kodeks cywilny i prawo przewozowe, a dokładnie ustawa z dn. 15 listopada 1984 roku, a także konwencja CMR dotycząca umów związanych z międzynarodowym przewozem drogowym towarów.

Zlecenie transportowe – co musi zawierać?

Aby zlecenie transportowe było dokumentem ważnym i wiążącym obie strony, musi spełniać określone warunki. Przede wszystkim niezbędne jest, aby zlecenie transportowe miało formę pisemną. W przypadku ustnego zawarcia umowy i wystąpienia problemów w realizacji przewozu obie strony narażają się na ogromne problemy, spory i w konsekwencji straty.

W treści zlecenia transportowego muszą znaleźć się dokładne dane zleceniobiorcy i zleceniodawcy i niezbędne jest szczegółowe opisanie przedmiotu umowy. Konieczne jest też określenie ilości i rodzaju przewożonego towaru. Ponadto to w zleceniu transportowym muszą znaleźć się daty, godziny oraz miejsca zarówno załadunku, jak i wyładunku przewożonych rzeczy. Istotne jest też wpisanie kwoty, jaka przekazana zostanie zleceniobiorcy za wykonanie usługi. Niejednokrotnie w zleceniu transportowym umieszczane są również informacje odnośnie dodatkowego doposażenia czy określenia pojazdu, którym wykonywany będzie transport.

Jakie informacje warto dodać do zlecenia transportowego?

Aby uniknąć niedomówień lub przykrych konsekwencji, w zleceniu transportowym warto również umieścić dodatkowe zapisy, które doprecyzują kwestie istotne dla finalizacji całej usługi przewozowej. Dobrze jest więc wskazać:

  • termin płatności za wykonany przewóz,
  • kluczowe informacje ważne dla bezpieczeństwa załadunku i wyładunku towaru,
  • wskazówki dla kierowcy wykonującego usługę przewozu,
  • zobowiązanie zleceniobiorcy o informowaniu zleceniodawcy o poszczególnych wykonanych etapach zlecenia,
  • regulacje dotyczące kar umownych np. za opóźnienia niewynikające ze zdarzeń losowych,
  • terminy doręczenia niezbędnych dokumentów przewozowych.

Im dokładniejsze informacje będą podane w zleceniu transportowym, tym łatwiej będzie rozwiązać wszelkie ewentualne spory lub problemy w sytuacji, gdy przewóz nie przebiegnie zgodnie z planem.

Warto też pamiętać, że aby zlecenie transportowe było wiążące, musi być zaakceptowane i podpisane przez obie strony.