+48 58 660 78 00 allcom@allcom.gdynia.pl
Home » Bez kategorii » Na czym polega przewóz kabotażowy?

Definicję przewozu kabotażowego zawarto w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1072/2009 z dnia 21 października 2009 r. Czytamy w nim, że kabotaż to “krajowy zarobkowy przewóz wykonywany tymczasowo w przyjmującym państwie członkowskim zgodnie z niniejszym rozporządzeniem”. Pojęcie kabotażu dotyczy transportu drogowego, lotniczego, morskiego oraz kolejowego. Najczęściej jest stosowane jednak w odniesieniu do międzynarodowego transportu drogowego. Celem tej formy działalności jest ograniczenie liczby pustych przejazdów i zwiększenie efektywności pracy kierowców.

Przepisy określające warunki przewozów kabotażowych

Podobnie jak każdy inny rodzaj transportu również przewozy kabotażowe objęte są różnego rodzaju przepisami. Przewoźnicy świadczący usługi na terenie Unii Europejskiej pojazdami o DMC od 2,5 t do 3,5 t muszą mieć zarejestrowaną działalność gospodarczą i posiadać licencję wspólnotową. Zatrudniając kierowców niepochodzących z państw będących członkami UE, dodatkowo muszą zadbać o to, aby dysponowali świadectwami kierowcy.

Kabotaż jest wtedy, gdy transport następuje po dostarczeniu ładunku w ramach przewozu międzynarodowego. Musi być dokonany tym samym pojazdem lub jeśli jest to zespół pojazdów – tym samym pojazdem silnikowym. Dozwolone jest wykonanie maksymalnie trzech transportów kabotażowych w obrębie jednego państwa członkowskiego z zachowaniem odstępu siedmiu dni od ostatniego rozładunku międzynarodowego.

Na tym jednak nie koniec, bo w 2022 roku weszły w życie przepisy Pakietu Mobilności, które przyniosły wiele zmian w transporcie międzynarodowym. Dotyczą one również przewozów kabotażowych, które od zeszłego roku muszą być rozdzielane czterodniową przerwą. Oznacza to, że “przewoźnicy nie mogą wykonywać przewozów kabotażowych tym samym pojazdem lub, w przypadku zespołu pojazdów, pojazdem silnikowym tego samego pojazdu w tym samym państwie członkowskim przez cztery dni od zakończenia przewozu kabotażowego w tym państwie członkowskim”. Wcześniej przerwa nazywana “cooling off period” wynosiła trzy dni. W razie kontroli przewoźnik ma obowiązek przedstawienia dokumentów potwierdzających stosowanie się do ustalonych zasad.

Wymagana dokumentacja

Realizując przewozy kabotażowe, przewoźnik jest zobligowany do posiadania odpowiedniej dokumentacji. W jej skład wchodzi:

 

  • licencja transportowa uprawniająca do przewozów międzynarodowych
  • list CMR dotyczący przewozu międzynarodowego na teren państwa członkowskiego
  • listy przewozowe dla każdego przewozu kabotażowego
  • świadectwo kierowcy (w przypadku osób spoza Unii Europejskiej)
  • faktury za zrealizowane usługi kabotażu.

 

Brak któregokolwiek z wymienionych dokumentów może skutkować karą pieniężną, odebraniem licencji na wykonywanie międzynarodowych przewozów transportowych na terenie UE, utratą ubezpieczenia kabotażowego czy zawieszeniem lub odebraniem świadectwa kierowcy. Jeśli doszłoby do szczegółowej kontroli, służby mogą poprosić także o wydruk z tachografu, aby sprawdzić, czy transport przebiega prawidłowo.

Przewóz kabotażowy – ALLcom Gdynia

ALLcom Gdynia to firma z wieloletnią tradycją, która specjalizuje się w spedycji morskiej, drogowej, kolejowej i lotniczej. Organizujemy przewozy kabotażowe, które pozwalają naszym Klientom zaoszczędzić czas i pieniądze. Za nadrzędny cel postawiliśmy sobie zapewnienie wysokiej jakości usług, zachowując konkurencyjne ceny. Posiadamy własną agencję celną, skład celny i magazyn co znacznie ułatwia prowadzenie firmy. Osoby zainteresowane współpracą zapraszamy do kontaktu.

Facebook
LinkedIn
Youtube